Masennuslääkkeet kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Hoitoaika masennuslääkkeillä on yleensä lyhyempi. Niiden käyttö lopetetaan yleensä välittömästi siinä vaiheessa, kun masennuksen oireet lievenevät tai potilaalla on samanaikaisia mielialan kohoamisen oireita.

Masennuslääkkeiden hyödyn kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä arvellaan olevan samaa luokkaa tai hieman heikompi kuin tavanomaisessa masennuksessa. Tällä hetkellä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa laajimmin käytettyjä masennuslääkkeitä ovat selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-masennuslääkkeet), moklobemidi ja bupropioni.

SSRI-masennuslääkkeet kohottavat potilaan masentunutta mielialaa vaikuttamalla aivojen serotoniinivälittäjäaineeseen.