Mitä oireita kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy?

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireisiin kuuluu olennaisena osana vaihtelevin välein seuraavat masennus- ja maniajaksot. Jaksojen välillä henkilö voi olla täysin oireeton tai kärsiä hyvin lievistä oireista. Oireiden laajuus ja voimakkuus vaihtelevat usein henkilöstä ja sairauden jaksosta riippuen.

”Hoitoon hakeudutaan toisten aloitteesta”

Mielialahäiriön tunnistamisen keskeisimpänä haasteena on, että se löydetään usein vasta vuosien kuluttua. Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöistä kärsivistä vain harva hakeutuu omatoimisesti hoitoon sairauden alkuvaiheessa. Maanisessa eli yliaktiivisessa sairausjaksossa ihmisen sairaudentunto on hyvin heikko ja siksi on hyvin tyypillistä, että hoitoon hakeudutaan toisten aloitteesta ja usein omasta tahdosta riippumatta. Sairauteen liittyvän masennuksen osalta haaste liittyy puolestaan siihen, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä saatetaan luulla pitkään tavalliseksi masennukseksi. Lisäksi sairastunut hakeutuu usein hoitoon vasta siinä vaiheessa, kun on kyse vakavasta ja pitkäkestoisesta masennuksesta.

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön saattaa liittyä samanaikaisesti myös muita psykiatrisia sairauksia, jotka heikentävät sairastuneen vointia. Näihin kuuluvat esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, alkoholiriippuvuus, syömishäiriö tai jokin persoonallisuushäiriö.