Lääkehoidot ovat kulmakivi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Lääkehoidolla on keskeinen merkitys kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Sen tavoitteena on vähentää, lyhentää ja lieventää erilaisia sairauteen liittyviä oireita.

Lue lisää »

Psykoosilääkkeet ovat keskeinen osa hoitoa

Psykoosilääkkeet ovat mielialan tasaajien ohella keskeinen osa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoa.Ne vaikuttavat keskushermoston toimintaan säätelemällä aivojen välittäjäaineita, kuten dopamiinia ja serotoniinia. Psykoosilääkkeitä käytetään usein yksin tai yhdessä muiden mielialan tasaajien kanssa erityisesti manian hoidossa.

Lue lisää »

Bentsodiatsepiinit manian alkuvaiheen hoitoon

Bentsodiatsepiinien käyttö kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä liittyy manian alkuvaiheen hoitoon.

Lue lisää »

Hoitomyöntyvyyden kannalta on tärkeää, että potilas osallistuu hoitojen suunnitteluun

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoihin liittyy yleensä huono hoitomyöntyvyys.  Aiemmin hoitomyöntyvyydellä tarkoitettiin annettujen hoito-ohjeiden noudattamista. Nykypäivänä hoitomyöntyvyyden sijaan puhutaan usein hoitoon sitoutumisesta, jolla tarkoitetaan myös potilaan aktiivista, neuvottelevaa ja tasavertaista asemaa oman sairautensa asiantuntijana sekä hoitonsa toteuttajana.

Lue lisää »

Psykososiaaliset hoitomuodot auttavat sopeutumiseen

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on poikkeuksellisen biologinen, ja siihen liittyy vahva perinnöllinen yhteys. Siksi erilaisten psykososiaalisten hoitomuotojen rooli osana hoitokokonaisuutta on moniin muihin mielenterveydellisiin sairauksiin verrattuna pienempi.

Lue lisää »

Sähköhoitoa käytetään manian ja masennuksen vaikeimpiin muotoihin

Osalle potilaista hyvä vaihtoehto niin manioiden kuin etenkin masennusjaksojen hoidossa on sähköhoito. Sähköhoitoa voidaan harkita lääkehoidon tueksi vaikeahoitoisen, hyvin ahdistuneen tai kiihtyneen kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan potilaan hoidossa.

Lue lisää »

Masennuslääkkeet kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Masennuslääkkeitä käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennustilojen hoidossa yhdessä jonkin mielialaa tasaavan lääkkeen kanssa, koska yksittäisenä lääkityksenä ne saattavat laukaista manian.

Lue lisää »

Mielialaa tasaavia lääkkeitä käytetään sairauden jokaisessa vaiheessa

Mielialaa tasaavat lääkkeet ovat kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon kulmakivi ja niitä käytetään sairauden kaikissa vaiheissa.

Lue lisää »

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvää masennusta ei pitäisi hoitaa pelkillä mielilalalääkkeillä

Vaikka kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä esiintyy monenlaisia mielialan vaihteluita, useimmat heistä kärsivät ajallisesti enemmän masennuksen oireista.

Lue lisää »

Miten maniaa ja hypomaniaa hoidetaan?

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisten jaksojen hoidossa tavoitteena on oireiden nopea poistuminen. Maniasta tai hypomaniasta kärsivän henkilön yhteistyökyky ja sairaudentunto ovat yleensä huonoja, minkä vuoksi hoitoon hakeudutaan muiden kuin potilaan itsensä aloitteesta.

Lue lisää »

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä hallitaan pääasiassa lääkkeillä

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on krooninen sairaus, johon ei toistaiseksi ole löydetty parannuskeinoa. Siksi sairastunut tarvitsee yleensä elinikäistä hoitoa. Oikeanlaisella hoidolla sairastunut voi kuitenkin elää täysin normaalia elämää.

Lue lisää »