Opi tunnistamaan ensioireet

Mitä nopeammin esioireet tunnistetaan, sitä paremmin sairausjakson alkamista voidaan ehkäistä. Lisäksi esioireiden tunnistaminen auttaa sairastunutta valmistautumaan tulevaan myös henkisesti.

Myös läheisten rooli esioireiden tarkkailussa on hyvin keskeinen, sillä hyvin todennäköisesti he huomaavat alkavan sairausjakson merkit hoitavaa lääkäriä aikaisemmassa vaiheessa.

Uusiutuvan sairausjakson tyypillisimpiä esioireita voivat olla mielialan, unen tarpeen, keskittymiskyvyn, energisyyden, itsetunnon ja seksuaalisen mielenkiinnon pienet muutokset.

Esioireiden tarkkailua helpottaakseen monet sairastuneet opettelevat pitämään yksinkertaista mieliala- ja oirepäiväkirjaa, johon he merkitsevät mielialan vaihtelut ja maniaan tai masennukseen liittyvät esioireet. Mieliala tulisi arvioida aina samaan aikaan vuorokaudesta, koska henkilön vireystila vaihtelee yleensä vuorokaudenaikojen mukaan.

Säännöllisten elämäntapojen noudattaminen

Säännöllisen arkielämän noudattaminen auttaa usein kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintaa ja edellyttää sairastuneelta mahdollisimman hyvää arkipäivän organisointia ja säännöllistämistä. Säännöllisyyteen ei kuitenkaan saisi liittyä pakkomielteen omaista suhtautumista, koska se voi kääntyä haitalliseksi sairauden hallinnan kannalta.

Olennaisena osana säännöllistä arkea on uni-valverytmi, joka auttaa ehkäisemään erityisesti maanisten jaksojen puhkeamista. Tämä edellyttää säännöllistä nukkumaanmenoaikaa ja heräämistä aamuisin. Erityisen tärkeää sairastuneelle on sitoutua säännölliseen unirytmiin myös viikonloppuisin. Kahvin, teen ja virvoitusjuomien sekä raskaiden aterioiden nauttiminen iltaisin saattaa vaikuttaa haitallisesti unirytmin säännöllisyyteen.

Säännöllinen liikunta ja hyvä fyysinen kunto ovat yleensä hyväksi ainakin sairauden oireettomien jaksojen aikana. On kuitenkin tärkeää huomioida, että maanisten jaksojen aikana kaikki ylimääräinen toiminta ja fyysinen aktiviteetti kannattaa pitää minimissään, koska ne voivat aktivoida manian oireita.

Päihteettömyys

Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä ilmenee alkoholin liikakäyttöä ja alkoholismia selvästi keskimääräistä enemmän. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö heikentää yleensä sairauden hallintaa. Varsinkin hieman suurempi alkoholin käyttö rikkoo nopeasti säännölliset elämäntavat, jolloin myös alttius sairausjakson uusiutumiselle lisääntyy. Alkoholiongelma saattaa heikentää myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön ennustetta.

Stressitilanteiden hallinta

Voimakas tai pitkittynyt psyykkinen stressi edeltää usein kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjaksoja. Stressitilanteiden tunnistaminen ja niiden välttäminen on kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallinnan kannalta tärkeää, koska näin voidaan vähentää sairastumisalttiutta.

Erilaisten stressitilanteiden on todettu lisäävän alttiutta sairastua uuteen jaksoon. Toistuvat stressitilanteet saattavat lisätä myös sairastuneen stressiherkkyyttä, jolloin sairausjakso saattaa puhjeta yhä pienemmän stressitilanteen laukaisemana.

Erilaiset rentoutumiskeinot ja harrastukset ovat hyviä apuvälineitä stressin hallintaan. Myös mahdollisuus keskustella stressiä aiheuttavista tekijöistä esimerkiksi läheisten, lääkäreiden tai terapeutin kanssa on hyvä keino vähentää sairausjaksoja laukaisevia stressitekijöitä.