Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvää masennusta vaikea erottaa tavanomaisesta masennuksesta

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvät masennusjaksot eivät oirekuvaltaan eroa merkittävästi vakavista masennustiloista, mikä vaikeuttaa huomattavasti niiden tunnistamista. Erottaminen masennuksesta on lähes mahdotonta silloin, kun kaksisuuntainen mielialahäiriö alkaa masennusjaksolla.

”Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvää masennusta luullaan usein tavanomaiseksi masennukseksi.”

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja vakavan masennuksen erottaminen toisistaan on kriittistä erityisesti hoidon kannalta, sillä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitaminen pelkkänä masennuksena voi olla haitallista. Jos sairautta hoidetaan pelkästään masennuslääkkeillä, masennus voi kääntyä maniaksi tai taudinkuva muuttua tiheäjaksoiseksi.

Masentunut henkilö kärsii yleensä hellittämättömän masentuneesta mielialasta, väsymyksestä, mielihyväkokemusten puutteesta, unihäiriöistä, ruokahaluttomuudesta, joskus lisääntyneestä ruokahalusta, keskittymisvaikeuksista, päättämättömyydestä, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteista, toivottomuudesta ja itsetuhoajatuksista.

Joitakin erottavia piirteitä tavanomaisen masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön välillä on kuitenkin löydetty. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvät masennusjaksot saattavat olla kestoltaan jonkin verran lyhyempiä.  Lisäksi niissä esiintyy tavallista useammin psykoottisia oireita sekä epätyypillisen masennuksen oireita, kuten liikaunisuutta, ruokahalun kasvua ja lihomista.

Tunnista masennus

  • Masentunut mieliala
  • Mielihyvän menetys
  • Uupumus
  • Itseluottamuksen tai itsearvostuksen menetys
  • Kohtuuton itsekritiikki ja syyllisyydentunne
  • Toistuvat kuolemaan liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käytös
  • Päättämättömyyden ja keskittymiskyvyttömyyden tunne
  • Psykomotorinen hidastuminen tai kiihtyneisyys
  • Unihäiriö
  • Ruokahalun ja painon muutos