Lääkehoidot ovat hoidon kulmakivi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Lääkehoidon perusta koostuu pääasiassa kahdesta lääkeryhmästä, joihin kuuluvat mielialantasaajat ja uudet psykoosilääkkeet. Se, miten eri ryhmien lääkkeitä käytetään, riippuu aina sairauden vaiheesta.

Mielialantasaajien ja psykoosilääkkeiden lisäksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytetään lisälääkkeinä ahdistusta ja unettomuutta lievittäviä lääkkeitä sekä masennusjaksojen aikana myös masennuslääkkeitä, joskin tällöin yhdessä mielialaa tasaavien lääkkeiden tai uusien psykoosilääkkeiden kanssa.

Lääkehoidot jaetaan yleisesti akuuttihoitoon ja ylläpitohoitoon, joilla on hieman erilaiset tavoitteet. Akuuttihoidon keskeisenä tavoitteena on oireettomuus. Ylläpitohoito alkaa yleensä silloin, kun oireita ei enää ole tai ne ovat hyvin lieviä. Ylläpitohoidon tavoitteena on ennaltaehkäistä uusien sairausjaksojen syntyminen.