Psykoosilääkkeet ovat keskeinen osa hoitoa

Ne vaikuttavat keskushermoston toimintaan säätelemällä aivojen välittäjäaineita, kuten dopamiinia ja serotoniinia. Psykoosilääkkeitä käytetään usein yksin tai yhdessä muiden mielialantasaajien kanssa erityisesti manian hoidossa.

Psykoosilääkkeet jaetaan kahteen ryhmään eli perinteisiin ja toisen polven antipsykootteihin, joita käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa selvästi enemmän. Perinteisiin psykoosilääkkeisiin kuuluu haloperidoli ja uudempiin psykoosilääkkeisiin risperidoni, aripiprasoli, tsiprasidoni, ketiapiini, olantsapiini, asenapiini ja lurasidoni. Näistä asenapiini on viiteenkymmeneen vuoteen ensimmäinen lääke, joka on tuotu markkinoille nimenomaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.