Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä kaksi alatyyppiä

Kaksisuuntainen mielialahäiriö jaetaan psykiatrian alalla pääasiassa kahteen alatyyppiin: tyypin I ja II kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Keskeinen jakoon vaikuttava tekijä on sairauteen kuuluvien maanisten vaiheiden luonne.

Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä henkilöllä esiintyy masennuksen lisäksi selviä maniajaksoja. Arvioiden mukaan tätä tyyppiä sairastaa noin 0,5 prosenttia väestöstämme. Tyypin I kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluu myös sairauden harvinaisempi muoto, jossa toistuvat vain maaniset jaksot ilman masennusta.

Tyypin II kaksisuuntainen mielialahäiriö muistuttaa läheisesti tyyppiä I, mutta siinä henkilön kokemat maaniset jaksot eivät koskaan yllä manian tasolle. Tätä lievempää muotoa kutsutaan yleisesti hypomaniaksi. Tyypin I ja II esiintyvyys on Suomessa noin 0,7%. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön esiintyvyyttä Suomessa ei tunneta tarkasti.

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy silloin tällöin myös sekamuotoisia jaksoja, jossa hypomanian, manian ja masennuksen oireita esiintyy samanaikaisesti tai ne vaihtelevat hyvin tiheästi.