Mielialaa tasaavia lääkkeitä käytetään sairauden jokaisessa vaiheessa

Mielialaa tasaavien lääkkeiden avulla voidaan sekä lyhentää että estää sairauden masennus- ja maniajaksoja.

Mielialaa tasaavista lääkkeistä litiumia on käytetty sairauden hoidossa pisimpään. Litiumin lisäksi tähän ryhmään kuuluvat valproaatti, lamotrigiini ja karbamatsepiini. Niitä on alun perin käytetty epilepsian hoidossa, mutta myöhemmin niiden käyttö laajentui kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Kaikki mielialan tasaajat toimivat suurin piirtein samalla tavalla eli tasoittavat tiettyjen välittäjäaineiden aktiivisuutta aivoissa. Näiden välittäjäaineiden tehtävänä on säädellä muun muassa ihmisen tunnetiloja ja käyttäytymistä.