Miten maniaa ja hypomaniaa hoidetaan?

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön mania- ja hypomaniajaksojen hoito koostuu mielialaa tasaavista lääkkeistä ja psykoosilääkkeistä. Usein hoidossa käytetään useamman lääkkeen yhdistelmää, jossa yhdistetään kaksi mielialantasaajaa tai vaihtoehtoisesti yksi mielialantasaaja ja antipsykoottinen lääke.

Mielialantasaajiin kuuluvan litiumin hyöty manian hoidossa havaittiin jo 1940-luvun lopulla, ja se on edelleenkin yksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön peruslääkkeistä. Hieman myöhemmin kehitetyt psykoosilääkket vakiinnuttivat myös nopeasti asemansa.

Litiumin rinnalle saatiin 80- ja 90-luvuilla myös muita mielialaa tasaavia lääkkeitä, kuten valproaatti ja karbamatsepiini. Viimeisten vuosien aikana manian lääkehoidot ovat entisestään monipuolistuneet uusien psykoosilääkkeiden käytön laajetessa myös kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Antipsykootteihin kuuluu mm. ketiapiini, olantsapiini ja aripipratsoli. Viimeisin edistysaskel manian hoidossa on psykoosilääkkeisiin kuuluva asenapiini, joka on litiumin ohella ainut lääkehoito, jota käytetään ainoastaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Sähköhoitoa voidaan harkita vaikeaoireisissa ja -hoitoisissa manioissa.